Diagnoza gotowości szkolnej

Rozpoczęcie nauki szkolnej to jeden z przełomowych momentów w życiu każdego dziecka. Szkoła jest dla sześciolatka nowym, nieznanym środowiskiem. Wymaga od niego przystosowania się do zupełnie innego trybu życia, określonego przez systematyczne zajęcia, do odmiennego niż domowe, narzuconego środowiska fizycznego i nauczenia się pracy w grupie rówieśników pod kierunkiem dorosłego. W szkole dziecko musi wykazać się odpornością na wysiłek fizyczny, na stresy związane z ocenianiem i rywalizacją, nauczyć się respektowania ustalonych reguł zachowania. Musi opanować, między innymi, podstawowe umiejętności czytania, pisania i matematyczne.

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie, czy dziecko 6 letnie osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. 

Diagnoza gotowości szkolnej składa się z:

  • oceny rozwoju poznawczego, czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie
  • oceny rozwoju emocjonalno – społecznego czyli umiejętności nawiązywania kontaktu, kontroli emocji, adekwatnego reagowania, radzenia sobie z porażką, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.