UsługaCzas trwaniaCena
Terapia pedagogiczna

Indywidualna 45 min
Grupowa 45 min
100 zł

70 zł
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Indywidualny 45 min
Grupowy 45 min
100 zł

70 zł
Przygotowanie do nauki w szkole
45 min
100 zł
Konsultacje dla rodziców
60 min 130 zł

Diagnoza pedagogiczna


4 x 60 min
(wywiad z rodzicami, badanie dziecka, sporządzenie opinii, rozmowa z rodzicami - omówienie wyników badania)
400 zł
Diagnoza gotowości szkolnej

4 x 60 min
(wywiad z rodzicami, badanie dziecka, sporządzenie opinii, rozmowa z rodzicami - omówienie wyników badania)
400 zł
Praca ze sprawcą przemocy 60 min

150 zł
Praca z osobą doświadczającą przemocy 60 min 1 konsultacja bezpłatnie/
kolejne uzgadniane indywidualnie