UsługaCzas trwaniaCena
Terapia pedagogiczna

Indywidualna 45 min
Grupowa 45 min
50 zł
40 zł
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Indywidualny 45 min
Grupowy 45 min
50 zł
40 zł
Przygotowanie do nauki w szkole
45 min
50 zł
Konsultacje dla rodziców
60 min 100 zł

Diagnoza pedagogiczna


4 x 60 min
(wywiad z rodzicami, badanie dziecka, sporządzenie opinii, rozmowa z rodzicami - omówienie wyników badania)
250 zł
Diagnoza gotowości szkolnej

4 x 60 min
(wywiad z rodzicami, badanie dziecka, sporządzenie opinii, rozmowa z rodzicami - omówienie wyników badania)
250 zł
Praca ze sprawcą przemocy 60 min

100 zł
Praca z osobą doświadczającą przemocy 60 min 1 konsultacja bezpłatnie/
kolejne uzgadniane indywidualnie