Konsultacje dla rodziców

 Konsultacje to pojedyncze spotkania lub serie spotkań, podczas których rodzice zdobędą wiedzę na temat rozwoju dziecka, uzyskają pomoc w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem w każdym wieku, a tym samym przekazywaniu dziecku norm i zasad. Dowiedzą się jak pomóc dziecku i sobie radzić z uczuciami i emocjami, jak zachęcać dziecko do współpracy i samodzielności, jak nagradzać i co robić zamiast karania. Konsultacje pozwolą rozwiązać problem lub ustalić możliwości pomocy.

Spotkania mają charakter indywidualny, o tematyce wniesionej przez Rodzica.

Umów się na konsultację, jeśli Twoje dziecko:

  • sprawia kłopoty wychowawcze w domu /przedszkolu /szkole,
  • niepokoi Cię rozwój oraz zachowanie dziecka,
  • nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych,
  • bardzo często miewa napady złości, często płacze lub jest smutne,
  • często wchodzi w konflikty,
  • nie osiąga przewidzianych dla swojego wieku umiejętności i osiągnięć rozwojowych,
  • nie nawiązuje stosownych do wieku prób komunikowania się z otoczeniem i najbliższymi oraz ma kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych,
  • przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej,
  • ma problemy z nauką, niechętnie uczy się nowych rzeczy,

…. a Ty Rodzicu masz wrażenie, że nie radzisz sobie w z tym wszystkim….