Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami(…)

                                                                                                                                                         Janusz Korczak

Gabinet Terapii Pedagogicznej w CHATCE powstał z myślą o dzieciach i rodzicach, którym nie jest obcy problem niepowodzeń szkolnych.

Nazywam się Agnieszka Tułaza – jestem pedagogiem, terapeutą, certyfikowanym specjalistom w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na co dzień pracuję w szkole. Moją przygodę z dziećmi rozpoczęłam w 2004 roku, jako nauczyciel reedukator i terapeuta. Obecnie, już ponad 10 lat, jestem pedagogiem szkolnym.

Jako pedagog dbam o wszechstronny rozwój uczniów, organizuję i prowadzę wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze integracyjno – profilaktyczno – terapeutycznym. Jestem koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo – wychowawczą. Prowadzę konsultacje dla nauczycieli i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i wychowawczych.

Znam realia dzisiejszej rzeczywistości, w której Rodzic – mimo najszczerszych chęci – nie zawsze potrafi zrealizować z dzieckiem zalecany program edukacyjny.

Z tą myślą powstał gabinet, miejsce…

… umożliwiające dzieciom jak najlepsze funkcjonowanie, zarówno w szkole jak i po za nią

… gdzie, zarówno dziecko, jak i rodzic, są pod profesjonalną opieką

… w którym pracuje się na dziecięcym potencjale

Praca z rodzicami polega głównie na psychoedukacji, wsparciu oraz poradnictwie.

W pracy z dziećmi stosuję różnorodne, dostosowane do ich wymagań i możliwości, metody edukacyjne z wykorzystaniem różnych narzędzi: ćwiczeń, kart pracy, gier planszowych i edukacyjnych, programów komputerowych itp.

Terapia poprzedzona jest badaniem pedagogicznym realizowanym zazwyczaj w czasie dwóch spotkań. W przypadku, gdy dziecko posiada aktualną diagnozę (opinię, orzeczenie, inne) rozpoczęcie terapii zawsze poprzedzane jest konsultacjami z  rodzicem/rodzicami, mającymi na celu określenie kontekstu pojawienia się trudności. W każdym z wymienionych przypadków dla każdego dziecka dobieram indywidualny program terapeutyczny oraz indywidualne metody pracy.

Terapia prowadzona w gabinecie, znajdującym się w domu mieszkalnym, sprawia, iż dziecko odbiera ją jako spotkanie w przyjaznym, bezpiecznym miejscu, możliwie najbardziej zbliżonym do rodzinnego domu. Pozwala to na nawiązanie szybszego kontaktu, wytworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, co wprost przekłada się na skuteczność prowadzonej terapii. Taka forma pomocy zapewnia, zarówno rodzicom jak i dzieciom, pełną anonimowość. Dla mnie jest to komfortowe miejsce pracy, w którym mogę optymalnie wykorzystać swój czas.

Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w kursach i szkoleniach, które później wykorzystuję w sposób praktyczny w swojej pracy z osobami, które potrzebują wsparcia.

Zajęcia w Gabinecie Terapii trwają od początku września do końca czerwca.