Magister Pedagogiki – Specjalność: Pedagogika Terapeutyczna z rehabilitacją ruchową – WSH-E w Łodzi 

Studia licencjackie – Pedagogika –  Specjalność: Psychopedagogika – WSH-E w Łodzi