„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im też dać czas na chodzenie”

                                                                                                                                       Jean – Paul Sartre

Od pierwszych chwil życia dziecko podejmuje wysiłek związany z rozwojem. Wyrusza w długą drogę, na której w pewnym momencie napotka SZKOŁĘ.

Zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole mają na celu wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym możliwościami, predyspozycjami, talentami i zainteresowaniami, by w przyszłości zmagania szkolne traktowało jako przyjemność i przygodę!

Poprzedzone są diagnozą umiejętności i wiedzy dziecka. Kończą się oceną dojrzałości do podjęcia nauki. Rodzice otrzymują zalecenia do pracy w domu z dzieckiem.

Dzięki proponowanym zajęciom Państwa dziecko otrzyma wsparcie w:

  • poszerzaniu zasobu słownictwa, umiejętności wyrażania uczuć i myśli na forum grupy,
  • wykonywaniu zadań wg poleceń i określonych zasad, w tym wyrabianie cierpliwości
  • kształtowaniu nawyku kończenia rozpoczętej pracy,
  • umiejętności współpracy,
  • adekwatnym reagowaniu na sukcesy i porażki własne i innych,
  • lepszej koncentracji uwagi i pamięci, umiejętności słuchania,
  • stawianiu pierwszych kroków w nauce czytania i pisania,
  • posługiwaniu się narzędziem pisarskim oraz plastycznym.

Zajęcia prowadzone są w najbliższej dzieciom formie nauki, jaką jest ZABAWA, a dobra zabawa jest gwarancją efektywnej NAUKI.